Rekisteriseloste

Linnanpihasuunnittelu.fi –palvelun rekisteriseloste 17.7.2018
Henkilötietolain (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste
 
Linnan Pihasuunnittelun omistama nettikauppa linnanpihasuunnittelu.fi käsittelee henkilötietoja henkilötietolain mukaisesti ja muutoinkin huolehtii yksityisyyden suojan ja asiakassalaisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käsitellään palvelujen ja toiminnan hoitamista varten.
 
Tietoja hankitaan rekisteröidyltä itseltään. Linnan Pihasuunnittelu ja sen yhteistyökumppanit voivat käyttää asiakasrekisteriä myös asiakkailleen suunnattavaan markkinointiin.
 
1. Rekisterinpitäjä
Linnan Pihasuunnittelu
Päivärinteentie 23
14500 Iittala
Sähköposti: johanna@linnanpihasuunnittelu.fi
Puhelin:  040 197 2979
Y-tunnus: 2844701-5
 
2. Rekisteriasioissa vastaava henkilö
Johanna Inkiläinen
Puhelin: 040 197 2979
Sähköposti: johanna@linnanpihasuunnittelu.fi
 
Tekninen yhteystaho:
Opiferum Oy
+358 10 229 1919
asiakaspalvelu@opiferum.fi
 
3. Rekisterin nimi
Linnan Pihasuunnittelun asiakasrekisterin nimi on "Linnanpihasuunnittelu.fi" asiakasrekisteri.
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Linnan Pihasuunnittelun asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös Linnan Pihasuunnittelun tarjoamien palveluiden toteuttamiseen. Tietoja voidaan käyttää Linnan Pihasuunnittelun toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen ja viestintään palveluissamme.

Linnan Pihasuunnittelun saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Linnan Pihasuunnittelun asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Käsittelyn tarkoituksena on:
- Asiakassuhteen hoitaminen
- Asiakkaan ja Linnan Pihasuunittelun oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen
- Henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin
- Asiakasrekisterin ylläpitäminen
- Linnan Pihasuunnittelu ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Linnan Pihasuunnittelun viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle
- Suoramarkkinointilähetykset entisille ja nykyisille asiakkaille
- Tutkimustoiminta, muun muassa asiakastyytyväisyys ja bränditutkimukset
 
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

  • Yrityksen nimi
  • Yrityksen osoitetieto
  • Henkilön nimi
  • Henkilön osoitetieto
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot tilauksista
  • Maksamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot
  • Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot

 
6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä. Verkkokaupan asiakas täyttää tilauksen yhteydessä tilauksen toimittamiseen tarvittavat yhteystiedot ja hänet lisätään verkkokaupan asiakasrekisteriin.

www.linnanpihasuunnittelu.fi -sivustolla käytetään kävijäseuranta-ohjelmistoja. Ohjelmistojen keräämät tiedot kerätään javascipt-koodin suorittamilla evästeillä (eng. cookies). Kerättävä tieto on anonyymiä. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimen asetuksista. Kävijäseurannan tietoja käytetään sivuston parantamiseen.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset, tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.
 
8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta sivullisille. ATK-pohjainen rekisteri sijaitsee Linnan Klapin ulkopuolisella suojatulla palvelimella. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Linnanklapi.fi verkkopalvelun tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne Linnan Klapin toimihenkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus ja tarvittavat käyttäjätunnukset.
 
10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
 
11. Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu tämän palvelun asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisena ja rekisteröidyn on pystyttävä todentamaan henkilöllisyytensä.
 
Tarkastuspyynnössä tulee ilmetä vähintään seuraavat tiedot:
- Asiakkaan/Rekisteröidyn nimi
- Jakeluosoite
- Postinumero ja -toimipaikka
- Sähköpostiosoite
- Henkilötunnus
- Puhelinnumero
 
Tarkastuksen kohde, eli mitä tietoa rekisteröity hakee:
- Kaikki tiedot
- Erikseen luetellut tiedot sekä
- Paikka ja päivämäärä
- Rekisteröidyn allekirjoitus ja nimenselvennys

  Pihasuunnitelmat - viherrakentaminen - pihan ylläpitotyöt - ruukkuistutukset - pihakonsultointi - lumityöt - Hämeenlinna